เสาสนามฟุตบอล

18 September 2021
Home » เสาสนามฟุตบอล
เสาสูงสำหรับสนามฟุตบอลส่วนใหญ่จะมีระดับความสูงอยู่ที่ 25 เมตร ถึง 30 เมตร ที่เรียกกันว่าเสาไฮแมส

เสาสูงสำหรับสนามฟุตบอลส่วนใหญ่จะมีระดับความสูงอยู่ที่ 25 เมตร ถึง 30 เมตร ที่เรียกกันว่าเสาไฮแมส ตำแหน่งการติดตั้งส่วนใหญ่ที่นิยมกันจะเป็นตำแหน่งสี่จุดข้างสนามหรือมุมสนาม ผู้ออกแบบจะมองถึงข้างสนามในสองฝั่งสองแดนฟุตบอลมากกว่า เพราะว่าตำแหน่งการฉายแสงทางด้านขอบจะทำให้ทิศ ทางของเสาอยู่หลบจากเป้าหมายผู้เล่น ซึ่งเป้าหมายผู้เล่นจะมองไปที่ประตูฟุตบอล ถ้าตั้งเสาตรงมุมก็อาจจะทำให้บังมุมสายตาการเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมดังกล่าว มีการก้มเงยหน้าในบางจังหวะอาจจะทำให้แสงแยงตาในช่วงเวลาดังกล่าวได้ การออกแบบตำแหน่ง ระดับความสูงของเสาไฟก็จะมีผล ส่วนใหญ่จะออกแบบเป็นสี่เสา แต่ก็ไม่ถึงสี่มุมซะทีเดียว  ในปัจจุบันการออกแบบโคมไฟเทคโนโลยี LED เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนเทคโนโลยีหลอดไฮเพรสเชอร์โซเดียมเพราะใช้พลัง งานน้อยประหยัดค่าไฟ หากมีปัญหาฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน เช่น ไฟตก หากหลอดไฮเพรสเชอร์โซเดียมต้องวอร์มรอเป็นอย่างน้อย 3 ถึง 10 นาที ขึ้นอยู่กับแรงดันเพื่อที่จะทำให้กลับมาสว่างเหมือนเดิม แต่ถ้าเป็น LED สามารถให้ความสว่างเท่าเดิมทันที เมื่อก่อนหลอดไฮเพรสเชอร์โซเดียมใช้กำลังไฟฟ้า 2000 วัตต์แต่  LED ใช้กำลังไฟฟ้า 1000 วัตต์ ก็จะเข้ามาแทนได้ แต่หากต้องการลดจำนวนโคมเพื่อให้จำนวนโคมที่ติดตั้งนั้นน้อยลงก็อาจจะใช้ 1200 วัตต์ หรือ 1500 วัตต์ ได้ เทคโนโลยีเดิมที่เป็นหลอดไฮเพรสเชอร์โซเดียมน้ำหนักโคมค่อนข้างเบา โคม LED ปัจจุบันต้องระบาย ความร้อนให้กับ LED chips วัสดุของตัวโคมที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น Aluminum และต้องมีปริมาณของแผงความร้อนระบายมากพอสมควร ทำให้พื้นที่หน้าดวงโคมมีพื้นที่ใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่าดวงโคมประเภทเดิม ผู้ออกแบบจึงต้องมุ่งเน้นเรื่องการคำนวณน้ำหนักรวม เพราะเมื่อติดตั้งแล้วน้ำหนักสูงเกินไปการติดตั้งเพื่อทด แทนโคมเดิมจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะเสาเดิมถูกออกแบบมาเพื่อรองรับโคมประเภทเดิมไว้ หากโคม LED ที่จะนำเข้าไปติดตั้งใหม่มีน้ำหนักมากเกินไปจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉิน มีแรงลม มีพายุ ถ้ามีพื้นที่ผิวที่มาก ก็จะทำให้พื้นที่ผิวในการต้านแรงลมมากด้วยเช่นกัน ผู้ออกแบบจึงต้องคำนึงถึงหลายด้าน คำนึงถึงความส่องสว่างเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ จึงต้องคำนึงถึงเรื่องน้ำหนัก เรื่องความปลอดภัยทางโครงสร้างของเสา การรับน้ำหนักต่างๆ และต้องมีพิกัดความเผื่อในเรื่องของแรงลมด้วย   การบำรุงรักษาควรทำให้ดวงโคมนั้นมีการบำรุงรักษาที่ง่าย ซึ่งไม่เพียงแต่การยกโคมลงมา อาจจะเปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์ขับหลอดด้านบนเพียงอย่างเดียวก็สามารถทำให้โคมกลับมาใช้การได้เหมือนเดิม ก็จะเป็นการ service ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบแต่ละค่ายด้วย

PRODUCT
RELATION

SHINETOO (THAILAND) CO., LTD.

สินค้าผลิตในประเทศไทย
xzlen@xzlen.com
Copyright © 2021 By Shinetoo (Thailand) Co.,Ltd. All Right Reserved
105/22 Moo.10 Bangkrang, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000