LED Light source 50,000 ชั่วโมง จะรู้ได้อย่างไรว่า มีอยู่จริง

8 August 2021
Home » LED Light source 50,000 ชั่วโมง จะรู้ได้อย่างไรว่า มีอยู่จริง
ในการคาดการณ์อายุของแอลอีดีนั้น จะดูที่ Light source แหล่งกำเนิดแสงสว่าง นั่นก็คือ LED chip ทำได้โดยทดสอบ TM-21 และ LM-80

ในการคาดการณ์อายุของแอลอีดีนั้น จะดูที่ Light source แหล่งกำเนิดแสงสว่าง นั่นก็คือเม็ดชิปแอลอีดี (LED chip) ที่เรียกว่า ไอโอดเปล่งแสง (Light-Emitting Diode หรือ LED) ซึ่งไดโอดเปล่งแสงจะถูกนำไปวัดอายุการใช้งาน โดยในระบบจะมีการวัดอายุการใช้งานแล้วออกเป็นผลในรูปแบบรายงาน (IESNA LM-80 Test Report) โดยดูจากการทดสอบ TM-21 โดยในรายงาน TM-21 จะระบุชั่วโมงการทดสอบของเม็ดชิปแอลอีดี ซึ่งผู้ผลิตจะส่งเม็ดชิป LED package ไปทดสอบ เรียกว่า การทดสอบ LM-80 (มาตรฐาน IESNA LM-80: APPROVED METHOD FOR MEASURING LUMEN DEPRECIATION OF LED LIGHT SOURCES) ซึ่งจะทดสอบในเรื่องของมาตรฐานเม็ดชิปแอลอีดีต่างๆ ความสว่าง ค่าแสง ค่าสี การดรอป (การลดลง) ของแสงตามช่วงเวลา ในอุณหภูมิทดสอบต่างๆ การส่องสว่างจะวัดอุณหภูมิ ในกรณี LED ที่แตกต่างกัน 3 อุณหภูมิ คือ  55 องศาเซลเซียส, 85 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่สามตามที่ผู้ผลิตกำหนดเอง โดยส่วนใหญ่จะเป็น 105 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิยิ่งสูงแสงจะยิ่งดรอปเร็วขึ้น ผู้ผลิตในแต่ละแบรนด์ที่ทำแพ็คเกจเม็ด LED chips กล่าวคือ แพ็คเกจจะเป็นฐานของไดโอด ซึ่งไดโอดจะอยู่ในแพ็คเกจตามแต่ละขนาดของ LED package อย่างที่รู้จักกันคือขนาด 5630, 2835, 5050 เป็นต้น เมื่อผลิตตามขนาดต่างๆแล้ว ทางผู้ผลิตจะนำไปให้ห้องแลปทดสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 21 LED chips ซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่จะนำไปทดสอบเป็นจำนวนเผื่อ เช่น 25 เม็ดชิป เพราะหากเม็ดใดเม็ดหนึ่งดับก็จะไม่สามารถทดสอบต่อได้ ดังนั้นหากเปิดในจำนวนเผื่อไว้ก็จะสามารถทำการทดสอบเปิดทิ้งไว้ในแลปต่อไป เช่น ทดสอบเก็บค่าที่ 6,000ชั่วโมง 9,000ชั่วโมง  12,000ชั่วโมง 15,000ชั่วโมง แต่ในหลักการพยากรณ์ของอายุของเม็ด LED chip สามารถให้เราพยากรณ์ อายุของเม็ด LED เช่น เปิดมา 9,000 ชม. แล้วเม็ด LED chips ไม่ดับ เมื่อนำไปวัดแสงแล้วจะอยู่ในกราฟการดรอปของแสงปกติ คือดับตามธรรมชาติ ก็จะรับรองผลออกมาเป็นรายงาน LM-80 Report ฉะนั้นแล้ว TM-21 จะระบุว่าเม็ด LED chip นั้นผ่านการทดสอบ เมื่อออกรายงาน LM-80 ตามกราฟแล้ว ก็จะออกรายงานผลทดสอบ TM-21มาด้วย ดังนั้นหากเรามีการระบุว่าเม็ด LED chip มีการทดสอบ 9,000ชั่วโมง แล้วนำไปคูณด้วย 6 เท่ากับ 9,000 x 6 = 54,000 ชั่วโมง นี่คือการคาดการณ์หรือการพยากรณ์อายุตามหลักเกณฑ์สากลที่รับรองจากหน่วยงาน Energy Star ว่าเม็ด LED chip เปล่งแสงอยู่ได้จริง อันดับแรกเมื่อเรารู้ว่า เม็ด LED chip มี Light source อยู่ได้ ต้องคำนึงด้วยว่า หากเมื่อนำเม็ด LED chips ไปประกอบเป็นโคมไฟแล้วนั้น ตัวโคมที่ผลิตมีการออกแบบให้ระบายความร้อนของเม็ดชิปแอลอีดี ได้ดีพอและเหมาะสมหรือไม่

 

SHINETOO (THAILAND) CO., LTD.

สินค้าผลิตในประเทศไทย
xzlen@xzlen.com
Copyright © 2021 By Shinetoo (Thailand) Co.,Ltd. All Right Reserved
105/22 Moo.10 Bangkrang, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000